© Foto: Asher Svidensky
МОНГОЛ УЛСАД БАРИМТЛАХ СТРАТЕГИ 2022–2026 он
© Foto: Nomin Munkh

МОНГОЛ УЛСАД БАРИМТЛАХ СТРАТЕГИ 2022–2026 он

Европын Холбооны санхүүжилттэй “Иргэний нийгмийн байгууллагыг чадавхжуулах замаар цахим оролцоог нэмэгдүүлэх нь” төслийн нээлт
© Foto: PIN Mongolia

Европын Холбооны санхүүжилттэй “Иргэний нийгмийн байгууллагыг чадавхжуулах замаар цахим оролцоог нэмэгдүүлэх нь” төслийн нээлт

Европын Холбооны санхүүжилттэй “Иргэний нийгмийн байгууллагыг чадавхжуулах замаар цахим оролцоог нэмэгдүүлэх нь” төслийн нээлт 12 сарын 7-нд боллоо. Тус төслийг Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамтай хамтран ажиллах замаар “Пипл ин нийд” ОУТББ болон ФАРО Фаундэйшн ТББ...

Пипл ин Нийд нь 2009 оноос хойш Монгол Улсад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа олон улс оронд салбартай Төрийн бус байгууллага юм. Бидний хэрэгжүүлж байгаа үйл хэрэг нь Монгол улсын иргэний нийгмийн байгууллагууд нь хүчирхэг, хүний эрхийг дээдэлсэн, өөрчлөлт, тэгш боломжийг нийгмийн хөдөлгөгч хүч болоход нь туслах зорилготой. ПИН нь гамшгийн үед яаралтай тусламж үзүүлэхээс гадна хоршоо, иргэний нийгмийн байгууллага, орон нутгийн удирдлагын чадавхийг бэхжүүлэх, иргэдийн тогтвортой амьжиргааг дэмжих, орчны бохирдлын хор уршигийг хэрхэн бууруулах чиглэлээр төсөл хөтөлбөрүүдээ хэрэгжүүлдэг.

Бүтэн текст Текст багасгах

Мэдээ

Бид хаана тусламж үзүүлдэг бэ