Бидэнтэй нэгдэх үү?

Бидэнтэй нэгдэх үү?

Та илүү утга учиртай зүйлийн нэг хэсэг болж чадна. Манай байгууллагын сайн дурын ажилтан, хамтрагч эсвэл хандивлагч болохыг хүсч байгаа бол та энд байгаа сонголтуудаас  үзээрэй.

Бүтэн текст Текст багасгах

ТАНД ТОХИРОХ АЖЛЫН ЗАР БАЙНА УУ?

Одоогоор ямар нэг ажлын санал байхгүй байна. Гэхдээ та бусад улс дах ПИН-ийн салбаруудын ажлын саналыг шалгаж болно.