MONGOLIA CALLS ON THE GLOBAL COMMUNITY TO FIGHT CLIMATE CHANGE IN A POWERFUL NEW FILM

MONGOLIA CALLS ON THE GLOBAL COMMUNITY TO FIGHT CLIMATE CHANGE IN A POWERFUL NEW FILM

“Changing Skies” is a mini-documentary film that aims to shed light on the stories of Mongolian activists, children, and decision-makers who are acting to halt climate change and air pollution. For decades, Mongolians have been on the frontlines of the dual climate and air pollution crisis.

Пипл ин Нийд нь 2009 оноос хойш Монгол Улсад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа олон улс оронд салбартай Төрийн бус байгууллага юм. Бидний хэрэгжүүлж байгаа үйл хэрэг нь Монгол улсын иргэний нийгмийн байгууллагууд нь хүчирхэг, хүний эрхийг дээдэлсэн, өөрчлөлт, тэгш боломжийг нийгмийн хөдөлгөгч хүч болоход нь туслах зорилготой. ПИН нь гамшгийн үед яаралтай тусламж үзүүлэхээс гадна хоршоо, иргэний нийгмийн байгууллага, орон нутгийн удирдлагын чадавхийг бэхжүүлэх, иргэдийн тогтвортой амьжиргааг дэмжих, орчны бохирдлын хор уршигийг хэрхэн бууруулах чиглэлээр төсөл хөтөлбөрүүдээ хэрэгжүүлдэг.

Entire text Less text

News

More

Where we help