Монголын иргэний нийгмийн байгууллагуудыг дэмжих шинэ цахим хуудас нээгдлээ

Нийтэлсэн 2022 оны 8-р сарын 8 Унших цаг 3 минут
Монголын иргэний нийгмийн байгууллагуудыг дэмжих шинэ цахим хуудас нээгдлээ
© Foto: ПИН

ИНБ-уудыг дэмжих зорилгоор Пипл ин Нийд (ПИН) байгууллага "Өнөөгийн Иргэний Нийгэм" (Civil Society Now) нэртэй шинэ платформыг нээлээ.

УЛААНБААТАР, Монгол Улс – Иргэний нийгмийн байгууллагууд Монголын ардчиллын үндэс суурийг бүрдүүлдэг. 1990 онд тайван замаар хувьсгал хийснээс хойш иргэний нийгмийн байгууллагууд (ИНБ) эдийн засаг болон ардчиллын шилжилтэд чухал үүрэг гүйцэтгэж ирсэн.

Гэсэн хэдий ч олон улсын санхүүжилт олох, дэлхий нийтийн туршлагаас суралцах нь ИНБ-уудын хувьд сорилт байсаар байна. Илүү хариуцлагатай засаглал, илүү чөлөөт нийгмийг бий болгоход ИНБ-ууд онцгой үүрэгтэй бөгөөд үүний тулд санхүүжилтийн хангалттай эх үүсвэртэй байх шаардлагатай. Тус салбарын ирээдүй нь төрийн тогтолцоог бэхжүүлэхийн зэрэгцээ иргэний нийгмийн төлөөллийг үүнд татан оролцуулах зорилготой боловч идэвх санаачлагыг өрнүүлэх механизм сул, үйл явц нь удаашралтай байна.

ИНБ-уудыг дэмжих зорилгоор Пипл ин Нийд (ПИН) байгууллага нь Европын Холбооны Төлөөлөгчийн газрын боловсруулсан Монголын Иргэний Нийгмийн Байгууллагуудтай хамтран ажиллах Европын Холбооны хүрээ баримтаас санаа аван "Өнөөгийн Иргэний Нийгэм" (Civil Society Now) нэртэй шинэ платформыг нээлээ.

“Монголын ИНБ-ууд өөрсдөө төслийн саналаа боловсруулж, олон улсын хандивлагчдад илгээн санхүүжилт авах чадавхыг нь сайжруулахыг бид зорин ажиллаж байна. ПИН нь Чех улсын иргэний нийгмийн жижиг байгууллага байсан бөгөөд улмаар дэлхийн 20 гаруй оронд үйл ажиллагаа явуулдаг, хандивлагчдын итгэмжлэгдсэн түнш болон үйл ажиллагааг өргөжүүлэн тэлсэн юм. Энэхүү хөгжил дэвшилд хүрэхэд өөрийн байгууллагын хөгжлийн шинэхэн түүхэнд тулгуурлан жижиг байгууллагуудын хэрэгцээ, тэдэнд шаардлагатай стандартыг бий болгох арга замыг мэддэг, ойлгодог, туршлагатай болсон гэсэн үг юм." гэж тус байгууллагын Олон улсын техникийн хэлтсийн дарга Камила Гарбутт хэллээ.

ПИН нь өөрийн дотоод санхүүжилт, хариуцлага, хандивлагчдын шаарддаг мөрийн хөтөлбөр болон удирдлагын тогтолцоогоо ил тод болгож, Монголын ИНБ-ууд бие даан олон улсын хандивлагчдаас санхүүжилт татах, төслөө үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тогтолцоог бүрдүүлэхэд нь туслах юм. Тус платформ нь Монгол Улсын хөгжил, дотоодын иргэний нийгмийн байгууллагуудыг чадавхжуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. Гишүүддээ үзүүлэх үйлчилгээнд нь дотоод удирдамжийн жишиг загвар баримт бичгүүд, тухайн үеийн хэрэгцээт сэдвүүдээр зохиогдох уулзалтууд, зөвлөх үйлчилгээ багтах юм.

“Эрх мэдэлтэй, чадварлаг иргэний нийгэм бол Монголын ардчилсан тогтолцооны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд баялаг нь юм. ИНБ-ууд олон ургалч үзлийг илэрхийлж, илүү үр дүнтэй бодлого, тэгш, тогтвортой хөгжил, хүртээмжтэй өсөлтөд хувь нэмрээ оруулж чадна. Монголын Иргэний Нийгмийн Байгууллагуудтай хамтран ажиллах Европын Холбооны хүрээ нь Монгол Улсад засаглал, ардчиллыг бэхжүүлэхийг зорьдог Иргэний нийгмийг бий болгоход хувь нэмрээ оруулахад бусдад урам зориг өгч байгааг харахад үнэхээр сайхан байна.” гэж Европын Холбооноос Монгол Улсад суугаа Элчин сайд бөгөөд Төлөөлөгчийн газрын тэргүүн, эрхэмсэг хатагтай Аксел Никаиз мэдэгдлээ.

* * *

Пипл Ин Нийд (ПИН)-ийн тухай: ПИН-ийн гүйцэтгэх захирал ба үүсгэн байгуулагчдын нэг Шимон Панек нь Чех улсад 1989 онд өрнөсөн хилэн хувьсгалын оюутны идэвхтнүүдийн нэг юм. ПИН нь Ардчиллын төлөөх Европын түншлэлийн идэвхтэй гишүүн, иргэний нийгмийн хөгжлийн асуудлаарх Европын комиссын үндсэн түнш юм. Монгол Улсад ПИН нь орон нутгийн засаг захиргаа, ИНБ-ын чадавхийг бэхжүүлэх, хүний эрхийг дэмжих, олон нийтийг Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд болон Засгийн газрын “Алсын хараа 2050”-д хүрэхийн тулд нийгмийг өөрчлөлт болон тэгш боломжийн хөдөлгөгч хүч болгон чадавхижуулахыг эрмэлздэг юм. Монгол дах ПИН байгууллага болон түүний ажлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл: www.mongolia.peopleinneed.net/en/

Холбоо барих: Хөтөлбөр болон хэвлэл мэдээллийн асуудлаар Мэдээлэл Харилцааны мэргэжилтэн П. Тинатай холбоо барина уу: tina.puntsag@peopleinneed.net / утас: +70111501

Autor: ПИН