“Иргэний нийгмийн байгууллагыг чадавхжуулах замаар цахим оролцоог нэмэгдүүлэх нь” төслийн товч мэдээлэл

Пипл ин Нийд ОУ-ын ТББ

“Иргэний нийгмийн байгууллагыг чадавхжуулах замаар цахим оролцоог нэмэгдүүлэх нь” төсөл нь Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамтай хамтран “Пипл ин нийд” ОУТББ болон ФАРО Фаундэйшн ТББ гурван жилийн хугацаанд хэрэгжүүлж байна.

Татах